MNHRP Değerlendirme ve Planlama Toplantısı Antalya'da Yapıldı

 Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 Yılı Gerçekleşmeleri ve 2019 Yılı Programlarının Değerlendirilmesi amacıyla Antalya ilinde 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer, ORKÖY Daire Başkanı Vekili Mesut Güler, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Havza Planlama ve Arazi Islahı Dairesi Başkanı Kürşat Yıldırım, Elazığ Orman Bölge Müdürümüz Ziya Polat, Antalya Orman Bölge Müdürü Yrd. Mehmet Karabacak, Bölge Müdür Yardımcıları, ilgili Şube Müdürleri, ilgili İşletme Müdürleri ve MNHRP proje il ekipleri ve proje kapsamında çalışan diğer personel katılmıştır.


Yaptığı açılış konuşmasında MNHRP projesinin başarılarını takdir eden Genel Müdür Yardımcımız Sayın Aybal, projenin başlangıcında ORKÖY Dairesi Başkanı olarak görev yaparken projenin içinde yer aldığını ve yılla sonra bu projenin mevcut durumunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Devletimizin imkânlarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirterek, insana dokunan bu tarz projelerin önemine dikkat çekmiştir.

 

Açılış konuşmalarının ardından Proje Yönetici Yardımcısı Yahya Acıkmaz tarafından 2013-2018 yılları arasında yapılan faaliyetlerle ve projede gelinen süreç ile alakalı genel sunum yapıldı. Daha sonra İşletme Müdürlerince Elazığ, Bingöl ve Muş İllerinde 2018 yılı program ve gerçekleşmeleri ile 2019 yılı programının yersel dağılımları ile ilgili sunumlar yapıldı. Projenin İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri ile ilgili Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü adına Serpil Acartürk tarafından sunum yapıldı.


Programın 2. gününde ise Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü ve MNHRP OGM Sorumlusu M. Metin Avşaroğlu tarafından Dış Kaynaklı Projelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu sunum yapılmıştır. Ayrıca, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü M. Mustafa Tuncer tarafından da Ağaçlandırma ve Sel Kontrolü Teknikleri konulu sunum yapılmıştır.


Aynı gün, Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat Kaplan tarafından İnsanlar Arası İletişim (Halkla İlişkiler), Rıfat Başargil tarafından Zaman Yönetimi ve İletişim Teknikleri, Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tuncay Neyişçi tarafından ise Doğayı Okumak konularında sunumlar yapılmıştır.


Programımızın 3. gününde ise, 8,2 milyon USD ek bütçeyle 2021 yılında tamamlanmak üzere 2 yıl daha uzatılan MNHRP’nin 2019 yılı planlamaları detaylı olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda, proje süresince uygulanacak faaliyetler ve genel yol haritası belirlenmiştir.


Sunumların ve değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından soru-cevap bölümü ve genel tartışma ile değerlendirme yapılarak toplantı sonlandırılmıştır.

 

Kategoriler

Proje Dokümanları Projenin Alanı Projenin Amacı Haftalık Raporlar Aylık Raporlar Haber Arşivi

Foto Galeri

175