MUŞ

MUŞ

İl doğuda Ağrı ilinin Patnos ve Tutak ile Bitlis ilinin Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri, Kuzeyde Erzurum ilinin Karayazı, Hınıs, Karaçoban ve Tekman ilçeri, Batıda Bingöl ilinin Karlıova ve Solhan ilçeleri ile Güneyde Diyarbakır ilinin Kulp, Batman ilinin Sason ve Bitlis ilinin Güroymak ilçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 8196 Km2, ortalama rakımı ise 1402 m olan ilin 467 köyü vardır. Yaklaşık %35’i dağlık olan ilin, %27’si ovalar ve %38’ini ise platolar oluşturmaktadır.Yüksek ve dağlık bir yapının (il alanının %35’i) egemen olduğu ilde, eskiden bitki örtüsü ve gür ormanlarla kaplı olan bu genç dağlar, özellikle insan tahribatı sonucunda çıplaklaşarak erozyon açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır. İlin başlıca dağları, kuzeyda yeralan Akdoğan (2879 m), ilin batısında yeralan Şerafettin Dağları, Bulanık ve Liz ovaları arasında bulunan ve zirvesi yaklaşık 3000m olan Bilican Dağları, büyük bölümü Erzurum ilinde kalan ve Muş’u engebelendiren Bingöl Dağları, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan ortalama 2000m yüksekliğindeki Otluk Dağları ve Karaçavuş Dağlarıdır.İldeki vadiler Murat Irmağı ve kollarınca açılmıştır. Bu vadilerin en önemlisi ilin kuzeybatısında başlayan Murat Vadisidir. Başlangıçta kuzey -güney doğrultulu derin bir boğaz biçiminde olan vadi sonra batıya dönerek Bulanık Ovasına girmektedir. Vadi tavanı Muş ovasında genişlemekte, ovanın çıkışında yeniden derinleşmektedir.

Murat vadisi Ulukaya köyünün güneyinde il sınırlarının dışına çıkar. İl alanının %27’sini oluşturan ovaların en önemlisi Türkiye’nin sayılı büyük ovalarından birisi olan 1650 Km2’lik Muş Ovasıdır. Diğer önemli ovalar Bulanık, Liz ve Malazgirt Ovalarıdır. Plato ve yaylalar ise il alanının %38’ini oluştururmaktadır. İl alanının kuzey ve kuzey batısında yer alan bu platolar, Murat vadisinin tabanı ile dağların zirveleri arasında sıralanır. Derin topraklara sahip vadi tabanı su vevejetasyon açısından da zengindir. Murat Vadisinde, Van Gölü’ne ve kuzey doğuya doğru uzanan yüksek kesiminde toplu yaylalar sıralanır. Zengin otlaklarla kaplı buyaylalar hayvancılık için çok elverişlidir.Yukarı Fırat Havzası içinde kalan ilin önemli akarsuları Murat ve Karasu Nehirleridir. Muş ili sınırına kuzeydoğudan giren ve kuzey-güney doğrultusunda birsüre akan Murat Nehri, bu sırada küçük dere ile, daha sonra da doğu-batı doğrultusunda birkaç çay ve suyu daha alarak Karasu ile birleşerek yeniden batıya yönelmektedir.
 

Daha sonra da menderesler çizerek il sınırları dışına çıkmaktadır. Debisi 200-300 m3 tür, ancak kabardığı zamanlarda 2500 m3 ‘ü bulmaktadır. Güroymak’tan do!an Karasu Nehri ise, Muş sınırlarına güneyden girmektedir. Uzunlu!u 68 Km kadardır. Kuzeybatı, güneydoğu doğrultusunda Murat Nehrine katılmaktadır.Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muş ilinde iklim karasal olup, kışları soğuk ve kar yağışlı yazları ise kısa ve serin geçmektedir. Bu iki mevsimin birbirine geçişi çabuk olduğundan ilkbahar ve sonbahar çok kısa sürmektedir. En yüksek sıcaklık Temmuz-Ağustos, en düşük sıcaklık ise Ocak-Şubat aylarında görülmektedir. 1997-2001 ortalamasına göre ortalama sıcaklık 11.08 oC, maksimum sıcaklık 39 oC , minimum sıcaklık ise -33 oC dir. Ortalama yağış 702 mm, ortalama nisbi nem ise %62 dır. İlde 2 AEAB bulunmaktadır:
 

I. Alt Bölge: İl alanının %44’ünü (Merkez, Hasköy, Korkut ilçeleri) kapsamaktadır, 237 günlük yetiştirme periyoduna sahiptir (1 Nisan-23 Kasım), yıllık yağış 800 mm civarındadır. Arazinin büyük çoğunluğu, %62’si tarıma elverişlidir (I.-IV. Sınıf). Bu alt bölgede sadece Merkez ilçe Proje alanı içindedir.

• II. Alt Bölge: İl alanının %56’sını (Bulanık, Malazgirt, Varto ilçeleri) kapsamaktadır, sert kış şartlarından dolayı 226 günlük yetiştirme periyoduna sahiptir (5 Nisan-17 Kasım). Yıllık yağış 500 mm kadardır. Sadece %31’lik bir arazi kısmı tarıma elverişlidir (I.-IV. Sınıf). Varto ilçesi Proje alanına dahildir.

 
 

Kategoriler

Proje Dokümanları Projenin Alanı Projenin Amacı Haftalık Raporlar Aylık Raporlar Haber Arşivi

Foto Galeri

2670