Projenin Amacı

  Proje Murat Nehri su havzasında yeralan Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde doğal kaynak bozunumun önüne geçerek, üst kodlarında yaşayanların yoksulluklarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmadaki gösterge, sözkonusu illerde, hanehalkının ülke yoksulluk sınırının altında yaşadığı köy sayısındaki %10’luk azalma olacaktır. 


 

Projenin kalkınma amacı ise Murat Nehri Havzasında seçilen MH’larda doğal kaynak tabanının rehabilitasyonudur. Bu rehabilitasyonun, MH’ların sürdürülebilir kullanımı ile ekstrem hava olaylarına (yağış ve kuraklık) karşı dayanıklılıklarının artırılması için bir temel oluşturması öngörülmektedir.

Kategoriler

Proje Dokümanları Projenin Alanı Projenin Amacı Haftalık Raporlar Aylık Raporlar Haber Arşivi

Foto Galeri

3883